Studio III-kurset er tre dager og inneholder teori og praksis med utgangspunkt i den lavaffektive tilnærmingen. Under dagene trener man også praktisk på de såkalte frigjørings-teknikkene. Dette er øvelser og teknikker for å kunne ta seg ut av en situasjon som kan være truende og/eller skadelige, med respekt for den enkelte og uten overdreven bruk av muskelkraft.

 

Kurset passer for den som bistår mennesker med en atferd som oppleves som vanskelig å håndtere. Dette kan være utagerende atferd, men også andre typer atferd som får frem følelser hos oss og som avviker fra normen. Dette kan for eksempel være ikke ville ha klær på seg, ofte si nei eller bruk av ord som sjokkerer oss.

Studio III kommer opprinnelig fra England og Lära har et tett samarbeid med grunnleggerne.

Alle kursholdere har blitt utdannet og sertifisert gjennom den engelske organisasjonen.

I starten var Studio III-kurset beregnet for mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming, men det har vist seg fungere veldig godt også for personer i psykiatrien, i skolen og personer med demens.

 

Utagerende atferd oppstår når en person mister kontrollen og ikke vet hva man skal gjøre. Det er kaos. En del skader seg selv eller andre, kaster ting eller jager andre mennesker. For pårørende og personal kan det kjennes truende. Studio III lærer bort teknikker for å kunne håndtere situasjonen. Dette er teknikker som ikke krever muskelkraft eller at man er fysisk sterk, og alt skjer med respekt for personen som er i affekt.

«Det skaper en trygghet å vite at man komme seg ut av en situasjon. Tre dager er nødvendig for å rekke over alt», sier Lars-Erik Eriksen en av Lära sine kursholdere.

 

Stress kan lede til utfordrende atferd

Kurset fokuserer minst like mye på hvorfor utfordrende atferd oppstår og hvordan man unngår den. «Stress er ofte en utløsende atferd», sier Lars-Erik.

Personer med for eksempel autisme og psykisk utviklingshemming mangler ofte den indre kontrollen på hvordan man løser problemer og bytter tankespor, de kan ha vanskeligheter med å generalisere fra en tidligere situasjon når noe liknende oppstår og kommunikasjonen kan være utfordrende. Personer med kognitiv svikt, for eksempel demens, kan ha vanskeligheter med å tolke omverdenen. Dette er bare noen få eksempler på hva som kan skape stress. Alt dette til sammen gjør at de lett kan bli stressede av situasjoner som på ingen måter stresser andre. Personen må kanskje spørre om det samme mange ganger for å forsikre seg om hva som skal skje, og kanskje bli urolig og utagerende. For pårørende eller personal er det ikke alltid åpenbart hvordan dette henger sammen.

«Mange får en aha-opplevelse på våre kurs når de forstår at det kan være stress som utløser en utfordrende atferd», sier Lars-Erik.

 

Både Studio III-kurset og kurs i Lavaffektiv tilnærming bruker derfor mye tid på å få deltagrene til å forstå hvordan man minsker stress hos den enkelte, hvor viktig det er at personen får tid til å hente seg inn og at man henter seg inn på ulike måter. På samme måte som det er ulike ting som utløser stress. Individuelle løsninger er nøkkelen og at man må tilpasse seg utifra den enkelte person og forutsetninger.

 

Tilpasse krav.

«Behovet for å analysere, forberede og forstå en person er kjernen i den lavaffektive tilnærmingen», mener Lars-Erik

Lavaffektiv handler på ingen måte om at vi ikke lenger skal stille kav, men vi må hele tiden tilpasse kravene slik at personen kan klare dem og stille kravene til rett tidspunkt da personen er rolig og mottagelig for kravene.

Derfor er det viktigste som skjer i den lavaffektive tilnærmingen evnen til å jobbe forebyggende for å unngå at personen skal havne i affekt. Og dette er det personalet eller den pårørende som har ansvaret for å forandre. Dette kan handle om hvordan miljøet rundt personen ser ut, hvordan vi er i møtet med personen eller hvordan vi forklarer ting.

Det er veldig viktig hvordan vi minsker vårt eget stress. Vi vet at følelser smitter. Dette kalles ofte affektsmitte, at hvordan jeg selv føler i situasjonen overføres til andre personer. Sinne like fullt som glede. Derfor må man jobbe med sin egen atferd for å skape en rolig situasjon.

 

Kursholdere med egen praktisk erfaring

På spørsmål om hva Lars-Erik ønsker at de som har tatt Studio III-kurset skal ta med seg hjem svarer han:

» Jeg ønsker at deltagerne litt oftere tar et skritt tilbake fra hverdagen man jobber i. Jeg ønsker at de oftere skal reflektere og hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Årsakene til utfordrende atferd er mange, og vil også kunne forandre seg med tiden. Arbeid med disse årsakene, og ikke kun symptomene som den utfordrende atferden egentlig er.

Hvis personalet litt sjeldnere sier at atferden de møter «kom ut av det blå», vil jeg si at kurset har hatt en stor verdi.»

Alle Lära sine kursholdere har egen praktisk erfaring fra arbeid med målgruppen. Dette skaper en virkelig forståelse av de utfordringene deltagerne møter på i sin arbeidshverdag. Derfor blir kurset konkret og «ekte» som flere kursdeltagere har sagt. Gruppene er små for at alle skal være delaktige og stille spørsmål, og også våge å snakke om det som kan være vanskelig. Når teori og praktiske øvelser blandes går også tiden fort.

«Det handler om å gi og ta i gruppen og vi som kursholdere lærer også mye.

Veldig mange sier at det er et morsomt og relevant kurs, sier Lars-Erik»